2018. gada aprīlī Latvijas Drošāka interneta centrs sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru organizēja diagnostikas darbu par drošību internetā un medijpratību. Diagnostikas darbā piedalījās 17'806 skolēni no 420 skolām, no tiem 8404 3.klašu skolēni un 9402 6.klašu skolēni. Latviešu valodā darbu pildīja 14’477 skolēni, krievu valodā 3329 skolēni.

Esam raduši iespēju ikvienam 3. un 6.klašu skolēnam pārbaudīt zināšanas, aizpildot diagnostikas darba jautājumus. Pēc darba izpildes katram būs iespēja apskatīt savus rezultātus un pareizās atbildes:
3.klasēm testa jautājumi (latviešu un krievu valodā) pieejami šeit
6.klasēm testa jautājumi (latviešu un krievu valodā) pieejami šeit

Ir izstrādāti metodiskie ieteikumi zināšanu par drošību internetā pilnveidošanai un medijpratības stiprināšanai mācību procesā:
3.klasēm šeit
6.klasēm šeit

Metodiskajos ieteikumos ir apskatāmi visi jautājumi un pareizās atbildes, kā arī atbildes pamatojums. Un par katru diagnostikas darba jautājumu sniegti ieteikumi: uzdevumi, saites uz izmantojamiem audio un video resursiem, metožu piemēri un apraksti. Aicinām izmantot metodisko materiālu, lai turpinātu skolēnu zināšanu pilnveidi drošai interneta lietošanai un kritiskai mediju satura analīzei!

Jautājumu gadījumā lūdzu rakstīt uz: diagnostika@drossinternets.lv