Tests par drošību internetā un medijpratību


Darbu veido 25 jautājumi.

Darba izpildes ilgums ir 40 minūtes. Darba izpildes laikā ekrānā redzēsi minūtes, kas atlikušas darba izpildei.

Rūpīgi izlasi jautājumu un no piedāvātā saraksta izvēlies pareizo atbildi.

Tev sava atbilde jāapstiprina, piespiežot pogu "Atbildēt". Ja par pareizo atbildi šaubies, tad pirms pogas "Atbildēt" piespiešanas var ielikt ķeksīti izvēles rūtiņā "Šaubos". Atbilde tiek ieskaitīta, bet vizuāli uzdevums sarakstā tiek izcelts, lai norādītu, ka tas ir jāpārskata vēlreiz. Kad būsi sniedzis atbildes uz visiem jautājumiem, tad Tev būs iespēja vēlreiz pārskatīt jautājumus, uz kuriem esi atbildējis ar "Šaubos", un izvēlēties, tavuprāt, pareizo atbildi.

Tест о безопасности в Интернете и медиа-грамотности


Работа состоит из 25 вопросов.

Время выполнения работы – 40 минут. Выполняя работу, Ты будешь видеть на экране, сколько времени осталось на ее выполнение.

Внимательно прочитай вопрос и выбери правильный ответ из предложенного списка.

Ты должен подтвердить свой ответ, нажав на кнопку "Ответить". Если Ты сомневаешься в правильности ответа, то перед тем, как нажать на кнопку "Ответить", Ты можешь поставить галочку в клетку "Сомневаюсь". Ответ засчитывается, но визуально задание в списке выделяется, чтобы указать что, его необходимо сразу пересмотреть. Когда Ты ответишь на все вопросы, у Тебя будет возможность еще раз пересмотреть вопросы, на которые Ты ответил "Сомневаюсь", и выбрать ответ, который Ты считаешь правильным.